Program pediatryczny - Diagnostyka

Przejdź do treści
Program pediatryczny

Okres dzieciństwa to czas budowy kości, ich przyrostu oraz gromadzenia zapasów wapnia.

Struktura kości rosnącego dziecka jest inna niż osoby dorosłej, dlatego nie można w ocenie uwapnienia kości u dzieci  posłużyć się porównanie do gęstości tkanki kostnej osoby dorosłej (T-score)

U dzieci kontrolujemy jedynie obiektywną masę kostną i masę kostną w odniesieniu do grupy rówieśniczej (Z-Score).

Program Pediatryczny ocenia masę kostną dla dzieci i młodzieży do 21 roku życia.

Warto  pamiętać, że na tempo rozwoju dzieci ma wpływ  wiele czynników takich jak: uwarunkowania genetyczne, sposób i jakość odżywiania się (dieta wysoko wapniowa), ogólny stan zdrowia, klimat, czynniki środowiskowe oraz aktywność fizyczna.Wróć do spisu treści