DICAN - PRO & DIAGNOSTIC

Przejdź do treści

Menu główne:

Produkty- urządzenia

DICAN

Wczesna diagnostyka neuropatii cukrzycowej autonomicznego układu nerwowego
Łatwy do wykonania, 5 stopniowy test autonomicznego układu nerwowego oraz próba ortostatyczna  z pomiarem zmienności rytmu zatokowego serca. (HRV).

Neuropatia cukrzycowa – autonomiczna, jest poważnym i częstym powikłaniem cukrzycy. Jest związana ze zwiększonym ryzykiem zgonu  sercowo-naczyniowego, jak również z wieloma powikłaniami i upośledzeniami funkcji narządów wewnętrznych. Główne objawy neuropatii cukrzycowej obejmują: częstoskurcz (tachykardię), nietolerancję wysiłku, hipotonie ortostatyczną, zaparcia, gastropoezę, zaburzenia erekcji, nadmierną potliwość, zaburzenia funkcji naczyń krwionośnych, cukrzycę chwiejną, hipoglikemię.

DICAN(Diabetic Cardiovascular Autonomic Neuropathy)

Badanie może ocenić poziom neuropatii autonomicznego układu sercowo-naczyniowego
poprzez 5 stopniowy test autonomicznego układu nerwowego oraz analizę zmienności rytmu zatokowego serca.


W skład testu DICAN wchodzą:

5 stopniowe TEST autonomicznego układu nerwowego

Analiza zmienności rytmu zatokowego
(HRV)


1. Próba Valsalvy
2. Zmienność fali tętna w pozycji stojącej
3. Zmienność fali tętna przy głębokim oddychaniu
4. Zmienność ciśnienia tętniczego  po zmianie pozycji    i ustabilizowaniu się
5. Zmienność ciśnienia tętniczego podczas skurczu         izometrycznego mięśni przedramienia


2 testy monitorujące zmianę rytmu serca.
HRV spoczynkowe i w pozycji stojącej.

Obserwacja zaburzeń w funkcjonowaniu autonomicznego układu nerwowego poprzez analizę zmian HRV  przy pomocy analizy widma mocy w zakresie częstotliwości

Ocena funkcjonowania AUN w 5 stopniowym teście

5 testów obserwujących zmianę rytmu serca oraz zmianę ciśnienia krwi w badaniu neuropatii cukrzycowej układu sercowo-naczyniowego.
Pomiar zmiany rytmu serca podczas oddychania sprawdza funkcjonowanie nerwu błędnego. Aktywność układu współczulnego i przywspółczulnego mierzymy poprzez obserwacje zmiany ciśnienia krwi po zmianie pozycji – ocena hipotoniiortostatycznej oraz zmiane ciśnienia tętniczego podczas skurczu izometrycznego mięśni przedramienia


Testy analizujące zmienność rytmu zatokowego serca

1. Zmienność rytmu zatokowego serca:
   Środowisko zewnętrzne i wewnętrzne w każdej chwili wpływa na aktywność autonomicznego układu nerwowego i zmienność rytmu zatokowego serca. Zmiennością rytmu zatokowego nazywamy regularne zmiany częstości akcji serca w czasie od jednego do     kolejnego uderzenia serca.
2. Analiza częstotliwościowa zmienności rytmu serca:
   Analiza względnej częstotliwości z przebiegu impulsu tętna oraz odstępów RR rytmu serca. Trzy główne częstotliwości to VLF, LF, HF, ich zakres wynosi 0 – 0,4Hz.
3. Próba ortostatyczna:
   Badanie zmienności rytmu zatokowego przy pomocy analizy widma mocy w zakresie częstotliwości służy ocenie reakcji autonomicznego układu nerwowego na zmianę pozycji ciała (z pozycji leżącej do pozycji pionowej). Badanie to pomaga we wczesnym    wykryciu dysfunkcji autonomicznego układu nerwowego.

DICAN Przykładowe wyniki

ANS Function 5 TEST

HRV Response Test

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego