Program pediatryczny

pediatryczny

Okres dzieciństwa to czas budowy kości, ich przyrostu oraz gromadzenia zapasów wapnia.

Struktura kości rosnącego dziecka jest inna niż osoby dorosłej, dlatego nie można w ocenie uwapnienia kości u dzieci posłużyć się porównanie do gęstości tkanki kostnej osoby dorosłej (T-score)

U dzieci kontrolujemy jedynie obiektywną masę kostną i masę kostną w odniesieniu do grupy rówieśniczej (Z-Score).

Program Pediatryczny ocenia masę kostną dla dzieci i młodzieży do 21 roku życia.

Warto pamiętać, że na tempo rozwoju dzieci ma wpływ wiele czynników takich jak:
  • uwarunkowania genetyczne,
  • sposób i jakość odżywiania się (dieta wysoko wapniowa),
  • ogólny stan zdrowia, klimat,
  • czynniki środowiskowe oraz aktywność fizyczna,
Badanie pediatryczne