Program ortopedyczny

Program ortopedyczny

BADANIE PACJENTÓW Z ENDOPROTEZĄ STAWU BIODROWEGO

Badanie ocenia:
  • Stabilność endoprotezy
  • Zagrożenie obluzowaniem
  • Stan kości wokół implantu
  • Osteoliza wokół implantu

Badanie dotyczy pomiaru delikatnego obszaru dookoła implantu (strefy Gruen'a)
BMD - gęstość kości
BMC - zawartość wapnia
Badanie DEXA - spełnia warunki do stałego monitorowania reakcji tkanki kostnej wokół implantowanych protez

Badania endoprotezy biodra: nowe spojrzenie

Badania endoprotezy biodra
pod redakcją Prof. dr hab. n. med. Tadeusza Szymona Gaździka i dr Janusza Szpunara z Katedry i Oddziału Klinicznego Ortopedii Śląskiej Akademii Medycznej Szpitala św. Barbary w Sosnowcu

"Najistotniejszym elementem mającym wpływ na długość użytkowania implantu jest adaptacyjna przebudowa tkanki kostnej tej okolicy. Typowe badanie radiologiczne obrazujące protezę i otaczającą tkankę kostną pozwala ocenić zagrażające obluzowanie zbyt późno i jedynie w sposób jakościowy. Badanie poziomu gęstości tkanki kostnej metodą DEXA daje dokładne ilościowe określenie zmian zachodzących w bezpośrednim otoczeniu protezy i umożliwia wczesne prognozowanie „przeżywalności” implantu w organizmie człowieka."

Traumatologia Rehabilitacja ©MEDSPORTPRESS, 2006;1(6); Vol. 8, 82-86

"Aparat GE Lunar Prodigy, którym dysponujemy, posiada taką możliwość diagnostyczną.
Badanie pacjentów z endoprotezą stawu biodrowego, które proponujemy, polega na ocenie delikatnego obszaru dookoła implantu (strefy Gruen'a) przy pomocy metody DEXA (absorpcjometria promieniowania rentgenowskiego o podwójnej energii;DEXA - ang.: Dual Energy X-ray Absorptiometry). Badanie ocenia BMD (gęstość kości) i BMC (zawartość wapnia) w badanym obszarze.
Badanie to może posłużyć lekarzowi do oceny i monitorowania:

  • stabilność implantu,
  • zagrożenie obluzowania implantu,
  • stanu kości wokół implantu,"
Traumatologia Rehabilitacja ©MEDSPORTPRESS, 2006;1(6); Vol. 8, 82-86

"Zmiany gęstości mineralnej kości wokół trzpienia po protezoplastyce stawów biodrowych - doniesienia wstępne"

Traumatologia Rehabilitacja ©MEDSPORTPRESS, 2006;1(6); Vol. 8, 82-86