DICAN

DICAN
DICAN (Diabetic Cardiovascular Autonomic Neuropathy)

Ocenia poziom neuropatii autonomicznego układu sercowo-naczyniowego poprzez 5-stopniowy test autonomicznego układu nerwowego oraz analizę zmienności rytmu zatokowego serca.

produkt dican.jpg
neuron.jpg

Neuropatia cukrzycowa?

Neuropatia

Neuropatia cukrzycowa – autonomiczna, jest poważnym i częstym powikłaniem cukrzycy. Jest związana ze zwiększonym ryzykiem zgonu sercowo-naczyniowego, jak również z wieloma powikłaniami i upośledzeniami funkcji narządów wewnętrznych. Główne objawy neuropatii cukrzycowej obejmują: częstoskurcz (tachykardię), nietolerancję wysiłku, hipotonie ortostatyczną, zaparcia, gastropoezę, zaburzenia erekcji, nadmierną potliwość, zaburzenia funkcji naczyń krwionośnych, cukrzycę chwiejną, hipoglikemię.

Test DICAN

Test DICAN

W skład testu DICAN wchodzą:

5-stopniowe TEST autonomicznego układu nerwowego Analiza zmienności rytmu zatokowego (HRV)
1. Próba Valsalvy 1. Dwa testy monitorujące zmianę rytmu serca:
HRV spoczynkowe oraz w pozycji stojącej.
2. Zmienność fali tętna w pozycji stojącej
3. Zmienność fali tętna przy głębokim oddychaniu
4. Zmienność ciśnienia tętniczego po zmianie pozycji i ustabilizowaniu się 2. Obserwacja zaburzeń w funkcjonowaniu autonomicznego układu nerwowego poprzez analizę zmian HRV przy pomocy analizy widma mocy w zakresie częstotliwości
5. Zmienność ciśnienia tętniczego podczas skurczu izometrycznego mięśni przedramienia

Testy analizujące zmienność rytmu zatokowego serca:

  1. Zmienność rytmu zatokowego serca:

    Środowisko zewnętrzne i wewnętrzne w każdej chwili wpływa na aktywność autonomicznego układu nerwowego i zmienność rytmu zatokowego serca. Zmiennością rytmu zatokowego nazywamy regularne zmiany częstości akcji serca w czasie od jednego do kolejnego uderzenia serca.

  2. Analiza częstotliwościowa zmienności rytmu serca:

    Analiza względnej częstotliwości z przebiegu impulsu tętna oraz odstępów RR rytmu serca. Trzy główne częstotliwości to VLF, LF, HF, ich zakres wynosi 0 – 0,4Hz.

  3. Próba ortostatyczna:

    Badanie zmienności rytmu zatokowego przy pomocy analizy widma mocy w zakresie częstotliwości służy ocenie reakcji autonomicznego układu nerwowego na zmianę pozycji ciała (z pozycji leżącej do pozycji pionowej). Badanie to pomaga we wczesnym wykryciu dysfunkcji autonomicznego układu nerwowego.

Oceny/wyniki DICAN

Oceny/wyniki DICAN
Ocena funkcjonowania AUN w 5 stopniowym teście

5 testów obserwujących zmianę rytmu serca oraz zmianę ciśnienia krwi w badaniu neuropatii cukrzycowej układu sercowo-naczyniowego. Pomiar zmiany rytmu serca podczas oddychania sprawdza funkcjonowanie nerwu błędnego. Aktywność układu współczulnego i przywspółczulnego mierzymy poprzez obserwacje zmiany ciśnienia krwi po zmianie pozycji – ocena hipotonii ortostatycznej oraz zmianę ciśnienia tętniczego podczas skurczu izometrycznego mięśni przedramienia.