Badanie Neuropatii

Badanie Neuropatii

  Opis Badania Neuropatii:

 • Badanie neuropatii autonomicznego układu sercowo-naczyniowego, składa się z 5 testów tzw. Baterii Ewinga oraz 6 dodatkowego testu oceny częstotliwościowej zmienności rytmu zatokowego serca (HRV) w teście ortostatycznym. Badania te, służą ocenie sprawności działania autonomicznego układu sercowo-naczyniowego, a co za tym idzie ocenie ryzyka powikłań i zagrożeń chorobowych.

  Opis wykonywanych testów Bateria Ewinga

 • Zmienność rytmu serca przy głębokim oddychaniu:
  test ten polega na ocenie częstości akcji serca podczas oddychania (około 6 wdechów i wydechów na minutę) w warunkach prawidłowych. Wynik powyżej ≥ 15/min uważa się za prawidłowy, wyniki między 11–14/min za graniczne, a wyniki poniżej 10/min za nieprawidłowe.
 • Zmienność ciśnienia tętniczego podczas izometrycznego skurczu mięśni przedramienia:
  przy użyciu dynanometru wykonywany jest izometryczny skurcz mięśni. Wyniki powyżej >16 mm Hg uznaje się za prawidłowe, wyniki między 11–15 mm Hg za graniczne, a wartości poniżej <10 mm Hg uznaje się za nieprawidłowe.
 • Zmienność ciśnienia tętniczego po zmianie pozycji – Test pionizacji:
  ocena zmiany ciśnienia u pacjenta przy zmianie pozycji. Wynik poniżej 10 mm Hg uważany jest za prawidłowy, wyniki między 11–29 mm Hg jako wyniki graniczne, a wyniki powyżej ≥ 30 mm Hg — za nieprawidłowe.
 • Próba Valsalvy:
  polega na wykonaniu nasilonego wydechu przy zamkniętej głośni, który jest połączony z manometrem nastawionym na opór 40 mm Hg. Wyniki powyżej ≥ 1,21 uznaje się za wynik prawidłowy, wynik między 1,11–1,20 za graniczny, a poniżej 1,10 — za nieprawidłowy. Przeciwwskazaniem do wykonania tego badania jest retinopatia proliferacyjna!
 • Zmienność rytmu serca po zmianie pozycji – Wskaźnik pionizacji 30/15:
  próba ta ocenia iloraz maksymalnego odstępu RR około 30 uderzenia serca do minimalnego odstępu RR około 15 uderzenia serca, po zmianie pozycji z leżącej na stojącą. Wynik powyżej ≥ 1,04 uważany jest za prawidłowy, wynik między 1,01–1,03 za graniczny, a wyniki poniżej 1,00 — za nieprawidłowy.

Ocena wyników

 1. Brak uszkodzenia układu autonomicznego Uznanaje się gdy - 1 test ma wynik graniczny lub jest 5 prawidłowych wyników testów.
 2. Wczesne uszkodzenia układu autonomicznego W przypadku gdy 1 z testów oceniających zmienność czynności serca (HRV, heart rate variability) był nieprawidłowy lub 2 były graniczne
 3. Zdecydowane uszkodzenia układu autonomicznego Termograf pokazuje dokładną różnicę termiczną, co umożliwia wierną interpretację i dokumentację.
 4. Ciężkiego uszkodzenia układu autonomiczneg Termograf pokazuje dokładną różnicę termiczną, co umożliwia wierną interpretację i dokumentację.
 5. Postać nietypowa Termograf pokazuje dokładną różnicę termiczną, co umożliwia wierną interpretację i dokumentację.

  Analiza częstotliwościowa / analiza spektralna:

  6-Dodatkowy test ocena zmienności rytmu zatokowego serca (HRV) w teście ortostatycznym

 • Test ten polega na ocenie częstości akcji serca podczas oddychania (około 6 wdechów i wydechów na minutę) w warunkach prawidłowych. Wynik powyżej ≥ 15/min uważa się za prawidłowy, wyniki między 11–14/min za graniczne, a wyniki poniżej 10/min za nieprawidłowe.